Wie zijn wij

 

Over ons koor

Het Huisselings koor bestaat uit ongeveer twintig zangers en zangeressen in leeftijd variërend van midden dertig tot midden zeventig. Regelmatig luisteren wij de kerkelijke dienst in Huisseling op met liturgische liederen en ieder jaar verzorgen wij een Passieconcert en een Kerstconcert.

Voorop staat de gezellige sfeer en het plezier in het samen zingen. Naast de vaste kerkdiensten verzorgen we met enige regelmaat andere optredens . Soms ook buiten de parochie en in samenwerking met anderen zoals het koor Cordaad en stadsharmonie OBK beiden uit Ravenstein. Op de dinsdagavond repeteren wij  in de kerk van Huisseling onder  leiding van onze enthousiaste dirigent Martijn van Leeuwen met begeleiding van onze bevlogen organist Mark Kuijpers. Saillant detail, Martijn is de zoon van Henk van Leeuwen, de dirigent die jaren lang aan ‘t roer stond bij het Huisselings koor.

 

Repertoire

Ons repertoire bestaat voornamelijk uit religieuze muziek met een vierstemmige koorzetting, uitstapjes naar klassieke werken en eigentijdse sacrale muziek. Componisten zijn onder anderen Tallis, Praetorius, Charpentier, Bach, Mozart, Elgar, Willcocks, Jenkins. Ons koor staat voor harmonie in sfeer en klank.

 

Geschiedenis

In het jaar 2012 vierde onze kerk het honderd jarig bestaan. Ons koor kent daarmee een even lange geschiedenis. Ooit begonnen als mannenkoor ter opluistering van de kerkdiensten, kwam er in 1974 een fusie met het reeds opgerichte dameskoor. Behorend bij de tijdsgeest van toen werden bij de oprichting van dit dameskoor in 1965, aanvankelijk alleen gehuwde dames toegelaten. Het samengaan van de koren kwam tot stand onder leiding van Wim Besselink.

Het koor maakte samen met dirigent Henk van Leeuwen een kwaliteitsslag. Dat bleek uit de hoge beoordelingen tijdens de “korendagen” en leidde zelfs tot twee optredens voor de AVRO radio.

In de loop der jaren heeft het koor achtereenvolgens meerdere dirigenten gekend namelijk; Jan van Lieshout en Diny van Tuijn. Sinds 2012 dirigeerde Marijn Kapteijns het koor. Onder zijn leiding veranderde het repertoire van meer traditionele naar eigentijdse muziek.  Dit uitte zich onder andere in Keltische passie- en kerstliederen.

Zo beweegt het koor mee met de tijd.