Repertoire

Repertoire van het  Huisselings Koor

1 I   Tempore Paschali B
2 VIII In Festis III Classis.1. B
3 XI   In Dominicis per Annum B
4 XVII In Dominicis Adventus et Quadragesimae BEN
5 Credo I G
6 Credo III G
7 Eucharistiche acclamaties 1, 2 en Doxologie U B Bartelink
8 O bone Jesu, M A Ingegneri P MA Ingegneri 1545-1592
9 Kom schepper geest daal tot ons neer S
10 X Geest, die vuur en liefde zijt S
11 Heer, laat Uw woord ons leiden A Heinrich Isaac
12 X Veni Creator Spiritus, Fr. Epping S F Epping
13 Zingt een nieuw lied, Psalm 98 AKOP
14 Christus is opgestanden, H. L. Hassler P Hans Leo Hassler 1564-1612
15 Van de dag des Heren A Johann Sebastian Bach 1685-1750
16 X Mijn God U heb ik lief AP Johann Sebastian Bach 1685-1750
17 Ave Maria, J Arcadelt M Jacob Arcadelt 1510-1567
18 Wat God wil P Johann Sebastian Bach 1685-1750
19 X Messe pour le samedy de Pasques BP Maurice Armand Charpentier 1634-1704
20 X Kleine barokmis B C van Haperen
21 Missa Tertia B Michael Haller
22 Missa Te Deum laudamus B Lorenzo Perosi 1872-1956
23 Missa Secunda Pontificalis B Lorenzo Perosi 1872-1956
24 X Lied om Kanaän A N Hermann 1485-1561
25 Hoe leit dit Kindeken K
26 Op een God die door de eeuwen A WH Monk 1823-1889
27 Jesus dulcis memoria, B Kothe L Bernard Kothe 1821-1897
28 Jubilate Deo A Orlando di Lasso 1532-1594
29 O hoofd vol bloed en wonden NPY Johann Sebastian Bach / Hans Leo Hassler
30 X Missa ter gedachtenis B Jan Valkestijn
30.01 X Missa ter gedachtenis, Openingsacclamatie en schuldbelijdenis B Jan Valkestijn
30.02 X Missa ter gedachtenis, Psalm 136 Zingt voor Hem B Jan Valkestijn
30.03 X Missa ter gedachtenis, Heer ontferm U B Floris van der Putt 1915-1990
30.04 X Missa ter gedachtenis, Acclamatie B Jan Valkestijn
30.05 X Missa ter gedachtenis, Psalm 145 Dichtbij is God B Jan Valkestijn
30.06 X Missa ter gedachtenis, De Heer die leeft / Het lied van de getrouwe Herder B Jan Valkestijn
30.07 X Missa ter gedachtenis, Eucharistisch gebed Zingt voor de Heer B Jan Valkestijn
30.08 X Missa ter gedachtenis, Acclamatie Als wij dan eten B Bernard Huijbers
30.09 X Missa ter gedachtenis, Hij zag ons zo klein B Jan Valkestijn
30.10 X Missa ter gedachtenis, Voorbeden B Jan Valkestijn
30.11 X Missa ter gedachtenis, Dankzegging Land van de aarde zegent de Heer B Jan Valkestijn
31 Hoe vredig, Psalm 84 AO
32 Missa St. Lamberti B
33 Christum wir sollen loben schon, L Osiander K Lucas Osiander 1534-1604
34 Pastores K Franz Xaver Brixi 1732-1771
35 Ave Maria, F Mendelssohn Barth. M Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847
36 Missa secunda B Hans Leo Hassler 1564-1612
37 X Exsultate justi A T Ludovico da Viadana 1564-1627
38 Wij komen tezamen K
39 O magnum mysterium, T.L. da Vittoria KT Tomas Luis da Vittoria 1548-1611
40 X Margot, labourez les vignes Z Jacob Arcadelt 1510-1567
41 O Heiland open wijd de poort (1) E
42 Gaudet chorus coelestium K B Marcello
43 Teach me, oh Lord, T Attwood A Thomas Attwood 1765-1838
44 X Domine Jesu Christe A Jurriaan Andriessen 1925-1991
45 De boodschap van Maria K
46 X Kom tot ons, de wereld wacht (2 versies) EK
47 Het was een maged uitverkoren, T Vijverberg K T Vijverberg
48 Nu daagt het in het Oosten EK Melchior Vulpius 1560-1616
49 Missa l’hora Passa BP T Ludovico da Viadana 1564-1627
50 X Christus is opgestanden (1) LP
51 Alle volkeren, Psalm 47 AO R Goodenough
52 X Hoe lang nog Heer, Psalm 12 AO C Wilton
53 Christum wir sollen loben schon, M Praetorius A Michael Praetorius 1571-1621
54 X Gloria A Maurice Armand Charpentier 1634-1704
55 X Dies sanctificatus A Giovanni Pierluigi da Palestrina 1525-1594
56 X Maria die soude EK
57 Laet ons met herten reyne K Guillielmus Messaus 1585-1640
58 O salich, heyligh Bethlehem K Guillielmus Messaus 1585-1640
59 X a: Nun ist der Herr.  b: Wir setzen uns mit Tränen NP b: JS Bach 1685-1750
60 Caligaverunt Y Tomas Luis da Vittoria 1548-1611
61 Missa sine nomine, W Byrd B Wiliam Byrd 1543-1623
62 X Tot U, o Heer, Psalm 71 AO Samuel Sebastian Wesley
63 X Christe, qui lux es et dies K Robert Whyte 1530-1574
64 X Gij zijt gebroken Brood A G Kirbye
65 Hört zu ihr lieben Leute K Michael Praetorius 1571-1621
66 Hail !  blessed Virgin Mary K
67 X The three kings K Peter Cornelius
68 Jésus chez les Bretons K C van Haperen
69 X Les fleurs et les arbres A Camille Saint-Saëns 1835-1924
70 See amid the winter’s snow K John Goss 1800-1880
71 Psallite K
72 Al wie dolend in het donker K H J Gauntlett 1805-1876
73 X O Domine Jesu Christe, G Gabrieli A Giovanni Gabriëli
74 O soeten nacht, seer langh verwacht K Guillielmus Munninckx
75 Je suis l’archange de Dieu K
76 Ding Dong! merrily on high K
77 Creator alme siderum, M. Praetorius K Michael Praetorius 1571-1621
78 In the bleak mid-winter K Harold Darke
79 Hoort hoe God met mensen omgaat A
80 Lam Gods dat zo onschuldig NPY Heinrich Isaac
81 X Verheerlijk mijn ziel de Heer, Psalm 294 OP
82 Ave verum, W Bird A Wiliam Byrd 1543-1623
83 X Zingt voor de Heer een nieuw gezang, Psalm 98 AOP TA Walmisly
84 Ons is gheboren een Kindekijn K
85 Gethsemane P Johann Crüger 1598-1662
86 Als tussen licht en donker, H.L. Hassler E Hans Leo Hassler 1564-1612
87 X Messa a tre voci maschili B Lorenzo Perosi 1872-1956
88 De Heer heb ik lief, Psalm 116 AO
89 Met de boom des levens NP Ignace de Sutter
90 Paashymne P
91 X Christus onze Heer, verrees P
92 X Ave Maria, A Bruckner M Anton Bruckner 1824-1896
93 Magnificat, H Andriessen LMT Hendrik Andriessen
94 Tenebrae factae sunt, J. M. Haydn P Johann Michael Haydn 1737-1806
95 Jesus bleibet meine Freude A Johann Sebastian Bach 1685-1750
96 Sicut cervus desiderat, G. P. da Palestrina A Giovanni Pierluigi da Palestrina 1525-1594
97 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht (3 versies) ALNR S Calvisius
98 X O kom, o kom, Immanuel E
99 X Toen die rose van Jericho K
100 Missa Quinta B Franz Arnfelser 1846-1898
101 X O magnum mysterium, G Gabrieli A Giovanni Gabriëli
102 Sussex carol K David Willcocks
103 Puer natus in Bethlehem, M. Praetorius K Michael Praetorius 1571-1621
104 X Sei frölich alle Zeit A Johan Eccard 1553-1611
105 Ave verum, WA Mozart AN Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
106 Prijs de Heer die herders prijzen K
107 Heer Jezus heeft een hofken (1) K
108 Eer zij God in onze dagen K
109 Gabriel’s message K
110 Fonteine Moeder, maged reine M
111 Bij God alleen, Psalm 62 AO EJ Hopkins
112 Als Gij naar de woorden luistert AR
113 Tafellied A
114 Wij danken U A
115 Houdt mij in leven, Psalm 25 AOR Bernard Huijbers
116 Neemt en eet A
117 Christus factus est, F. Anerio (1) PW F Anerio
118 Ecce quomodo moritur A Jacob Handl 1550-1591
119 X Gaudete K
120 Heer onze Heer, Psalm 8 (1) OP Bernard Huijbers
121 X Hymne à la Vierge A Pierre VilLette
122 X Christus factus est, JM Haydn P Johann Michael Haydn 1737-1806
123 Nu het brood gebroken is A Johann Sebastian Bach 1685-1750
124 Atténde Domine LNT
125 O Domine Jesu, GP da Palestrina A Giovanni Pierluigi da Palestrina 1525-1594
126 X Psalm 150, A. de Klerk AO Albert de Klerk
127 Rorate Caeli EL
128 Joseph lieber Joseph mein (1) K Erhard Bodenschatz
129 Er is een roos ontsprongen (M Praetorius) K
130 Stille nacht heilige nacht,  F Grüber K Franz Grüber
131 X For unto us a Child is born K George Friederich Händel 1685-1759
132 X Beati quorum via A Charles Villars Stanford 1852-1924
133 Ave Maria, T.L. da Vittoria M Tomas Luis da Vittoria 1548-1611
134 Quelle est cette odeur agréable? K
135 Ik wil mij gaan vertroosten NPY J Röntgen
136 Vidi aquam PS
137 Alma redemptóris mater (1) EKLT
138 X Hallelujah, GF Händel P George Friederich Händel 1685-1759
139 Star carol K John Rutter 1945
140 Christmas Night K John Rutter 1945
141 X Stille nacht, heilige nach, D. Willcocks K Franz Grüber
142 In Bethlehems stal (1) K
143 X And the glory of the Lord K George Friederich Händel 1685-1759
144 Ave verum, E Elgar A Eduard Elgar 1857-1934
145 Messe in C B Anton Bruckner 1824-1896
146 Lof zij God in de hoogste troon P Melchior Vulpius 1560-1616
147 X Heer ontferm U, Psalm 51 AO
148 De Heer is waarlijk opgestaan (1) P
149 X Hodie Christus natus est, F. Poulenc K Francis Poulenc
150 X Missa super cantu Romano B P de Heredia +1648
151 Onze Vader, R Korsakov A Rimsky Korsakov
152 Angelorum esca A L Refice
153 Zal er ooit een dag van vrede A
154 Nu sijt willekome K
155 Pange lingua (1) W
156 Zoals de dauw, die de aarde drenkt, Psalm 72 AO
157 X Het brandende braambos B B Bartelink
158 What sweeter music K John Rutter 1945
159 U kennen, uit en tot U leven A G Neumark
160 Ten hemel opgevaren A Melchior Franck
161 Hier wordt een huis voor God gebouwd A JB Dykes
162 Aanbidt en dankt uw Vader AK
163 Lofzang, zingt van de Vader A Johann Crüger 1598-1662
164 Christus heeft de dood vertreden N
165 X Turn thy face from my sins A Thomas Attwood 1765-1838
166 Een Kindeken is ons geboren K Guillielmus Messaus 1585-1640
167 A merry Christmas K Arthur Warrell 1883-1939
168 Te Bethlehem geboren K
169 X Ein Kind geborn zu Bethlehem K Michael Praetorius 1571-1621
170 X Missa brevis Sancti Joannis de Deo B Joseph Haydn 1732-1809
171 X Justorum animae A Charles Villars Stanford 1852-1924
172 X Ere zij God de Zoon A GJ Elvey 1816-1893
173 Zolang er mensen zijn op aarde A
174 Christus Gij Heer van alle dingen AP
175 Shepherd’s pipe carol K John Rutter 1945
176 Coventry carol K
177 X Thou wilt keep him in perfect peace A Samuel Sebastian Wesley
178 Wash me throughly from my wickedness A Samuel Sebastian Wesley
179 Wij zoeken U AR FJ Thrupp 1827-1867
180 Een mens te zijn op aarde (1) AN
181 O Heiland open wijd de poort, J.Mirck E
182 X Pater noster, H Andriessen AB Hendrik Andriessen
183 X Wie in de schaduw Gods mag wonen AR
184 Heeft Hij ons bidden opgevangen K
185 O du Fröhliche K JD Falk 1768-1826
186 O Emmanuel E Sir John Stainer 1840-1901
187 Magnificat, L Perosi LM Lorenzo Perosi 1872-1956
188 In dulci jubilo, JS Bach K Johann Sebastian Bach 1685-1750
189 X Ons ghenaket die avondstaer K Bernard Diamant 1872-1936
190 X Orgelsolomesse B Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
191 X Missa In honorem Angelorum, J Nieland B Jan Nieland
192 X Misere mei, Deus A Gregorio Allegri
193 X Heer Jesus heeft een hofken, J Rutter K
194 Aan wat op aarde leeft LPS
195 Het lied van de Heilige Geest NPS Jan Valkestijn
196 Zingt voor de Heer van liefde en trouw LP J Mul
197 Hemelsche Coninghinne K Louis Toebosch 1916-
198 Eert God die onze Vader  is (1) AM
199 Mensen wij zijn geroepen AR
200 God die ons heeft voorzien A
201 Spiritus sancti gratia A Melchior Vulpius 1560-1616
202 Het lied van het ledige graf P N Hermann 1485-1561
203 X Nu bidden wij de heilige Geest P Michael Praetorius 1571-1621
204 Chanson Joyeuse de Noël K
205 Quittez pasteurs K
206 Lieb Nachtigall, wach auf K
207 Verblijdt U in de Heer te allen tijd K Frits Mehrtens
208 Herders, Hij is geboren K
209 X Creator alme siderum (1) K
210 Christus die verrezen is P J Mul
211 Zingt voor de Heer een nieuw gezang (1) P Frits Mehrtens
212 X O Filii et Filiae P
213 O Lord, The maker of all thing A W Mundy
214 Al heeft Hij ons verlaten, H. Strategier N Herman Strategier
215 Heilige Geest lied P Knapp 1698-1768
216 X Sing we and chant it A Thomas Morley 1557-1603
217 X Bogoróditse Djévo, A Pärt M Arvo Pärt 1935-
218 Mijn Herder is de Heer, Psalm 23, J Stainer AOR John Stainer 1840-1901
219 Heer, Jezus om Uw woord A Johann Rudolf Ahle 1625-1673
220 X Die licht is, bron van leven is A Melchior Vulpius 1560-1616
221 Er is een kindetje geboren op aard K C van de Peet
222 Kerstwiegelied K C van de Peet
223 Noël K F de la Tombelle
224 Les choers Angeliques K
225 En natus est Emmanuel K Michael Praetorius 1571-1621
226 Cantate Domino, HL Hassler A Hans Leo Hassler 1564-1612
227 X Regina Caeli, G Aichinger MP G Aichinger 1564-1628
228 Wij bidden U om vrede A
229 X Ga mee met ons AN WH Monk 1823-1889
230 Acclamaties: Evangelie, wegzending en zegen U H Vrijdag, G Bremer
231 X O Lord, give thy Holy Spirit A Thomas Tallis 1505-1585
232 U zij de glorie LN George Friederich Händel 1685-1759
233 X A spotless rose A Herbert Howells 1892-1983
234 X Zion hört die Wächter singen K Johann Sebastian Bach 1685-1750
235 Ave Maria, I. Strawinsky A Igor Stravinsky
236 Christe Redemptor omnium E Domenico Scarlatti 1685-1757
237 X The lamb K John Tavener
238 X Cantique de Jean Racine A Gabriel Fauré 1845-1924
239 X Missa ternis vocibus B Josef Butz
240 X Missa brevis, C Casciolini B Claudio Casciolini
241 X L’adieu des bergers K Hector Berlioz 1803-1869
242 Ik kniel aan Uwe kribbe neer K Johann Sebastian Bach 1685-1750
243 Het lied van de komende Heer, J. Mirck E
244 Ruk open Heer, de hemelpoort K
245 X Jesu, wijs en wondermachtig A J Mul
246 X Jesu, Salvator saeculi K Thomas Tallis 1505-1585
247 Het lied van de komende Heer, J. Brahms E
248 Herders’ wiegenlied K
249 Transeamus usque Bethlehem K Joseph Schnabel
250 Kom en volg Mij op de weg A Jan Raas
251 X Dostojno est’ A Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
252 Dostoyno yest A
253 X Heer, onze God U Jan Raas
254 X Lord, I thrust thee A George Friederich Händel 1685-1759
255 O Jesulein süß A Johann Sebastian Bach 1685-1750
256 Joseph lieber Joseph mein, J Walter A Johann Walter
257 Mijn Herder is de Heer, Psalm 23 (2) AOR
258 Angelus ad Virginem K
259 De Heer zal ons bevrijden N Johann Sebastian Bach 1685-1750
260 De laatsten worden de eersten A Frits Mehrtens
261 Blijf mij nabij (1) R WH Monk 1823-1889
262 Personent hodie KT
263 Hij is van eender Maghet gheboren K
264 Wij treden biddend in Uw licht, S. Calvisius ALR S Calvisius
265 Wij treden biddend in Uw licht, Nürnberg ALR
266 Wij treden biddend in Uw licht, Variatie ALR
267 X Daar nu het feest van Pasen is P
268 Al heb ik hoge woorden HP W Ferguson 1872-1950
269 Landmesse in D B Robert Führer
270 Vrede voor jou U T Löwental
271 Puer natus est K Anton Diabelli 1781-1858
272 The first nowell K
273 Deck The Hall K
274 While shepherds watched their flocks K
275 X Ruht wohl N Johann Sebastian Bach 1685-1750
276 X Ach Herr, laß dein lieb Engelein N Johann Sebastian Bach 1685-1750
277 Panis Angelicus N Cesar Franck 1822-1890
278 Wer hat dich so geschlagen, Matthäus Passion N P Gerhardt 1656
279 O Haupt voll Blut und Wunden N P Gerhardt 1656
280 Wer hat dich so geschlagen, Johannes Passion N Johann Sebastian Bach 1685-1750
281  Zither carol K
282 X Teach me, O Lord, W Byrd A Wiliam Byrd 1543-1623
283 X Waar liefde mensen samenvoegt A
284 O little town of Bethlehem E
285 Een ster ging op uit  Israel K
286 Joy to the world K Lowell Mason 1792-1872
287 Libera me, M. Cardoso NR Manuel Cardoso 1566-1650
288 O sacrum convivium N Lorenzo Perosi 1872-1956
289 In Paradisum, P. Epping R P Epping
290 Tantum ergo, A Bruckner LT Anton Bruckner 1824-1896
291 Gij zijt in glans verschenen P Herman Strategier
292 Ave Maria, C Gounod M Charles Gounod
293 Tollite hostias KT Camille Saint-Saëns 1835-1924
294 Alma redemptóris mater, GP da Palestrina K Giovanni Pierluigi da Palestrina 1525-1594
295 Kerstliedje K Jef Tinel 1885-1972
296 Kommet, ihr Hirten K Karl Riedel 1870
297 Cantique de noël K Adolphe-Charles Adam 1803-1856
298 Freu dich Erd und Sternenzelt K
299 Gij zijt voorbijgegaan A
300 Hosanna filio David N Tomas Luis da Vittoria 1548-1611
301 Stabat Mater, J.F.de Iribarren N Juan Francés de Iribarren 1699-1767
302 Pie Jesu N Gabriel Fauré 1845-1924
303 Christus factus est, J.E.L. De Mesquita N Joaquim Emerico Lobo de Mesquita 1746-1805
304 Leer mij, o Heer N Johann Sebastian Bach 1685-1750
305 Miserere N Antonio Lotti 1666-1740
306 Behold, I bring you good tidings K Sir John Goss
307 Inno per Natale K Phillipp Friedrich Silcher 1789-1860
308 In dulci jubilo, B Gesius K B Gesius 1562-1613
309 Nu zijt Wellekome, J v Laar K
310 Pueri Hebraeorum P Hubertus Krämer 1991
311 Graduale P Luigi Cherubini 1760-1842
312 Pie Jesu P Jef Tinel 1885-1972
313 Dies est laetitiae A Guillielmus Messaus 1585-1640
314 O most merciful A Charles Wood 1866-1926
315 Nun komm der Heiden Heiland E
316 Es ist ein Ros entsprungen (M Vulpius) K
317 Parce Domine N Jacob Obrecht 1450-1505
318 Paasjubelzang P Henk in ’t Veld
319 X Pascha nostrum P Wiliam Byrd 1543-1623
320 Clachte van Maria beneven het Cruys P Justus de Harduyn 1582-1636
321 Circumdederunt me PR Christóbal de Morales ca 1500-1553
322 Ainsi qu’on oit le cerf bruire, Psalm 42 OP Claude Goudimel 1505-1572
323 X Bogoróditse Djévo, S Rachmaninoff M Serge Rachmaninoff
324 Licht dat ons aanstoot APR Antoine Oomen
325 Gaudete Christus est natus K
326 Als God ons thuisbrengt, Psalm 126 RO Bernard Huijbers
327 Nader mijn God bij U R
328 Stabat Mater, GB Pergolesi P Giovanni Battista Pergolesi 1710-1736
329 Once in royal David’s city K H J Gauntlett 1805-1876
330 Lord of the dance K
331 Het was een maged uitverkoren, J Vermulst K
332 Shcho to za predïvo K
333 Oy, v Yerusalïmi ráno zadzvonïlï K
334 Away in a manger K WJ Kirkpatrick (1838-1921)
335 King Jesus hath a garden K
336 Süßer die Glocken nie klingen K Friedrich Kritzinger (1816-1890)
337 No la devemos K
338 Gildelied St Lambertus Z Jan van Munster
339 Lang zullen ze leven lang Z Mark van Platen
340 Conquest of paradise Z Vangelis  P 1943
341 You’ll never walk alone Z Gerry & The Pacemakers
342 In manus tuas P Cristóbal Cortes -1594
343 Riu chiu chiu K
344 Psalm 111 A Pieter Hellendaal 1721-1799
345 Hallelujah, L Cohen A Leonard Cohen
346 Mother and father K
347 The rose A
348 Ubi Caritas W
349 X De noche A
350 Messe Brève B Charles Gounod
351 La nuit K Jean-Philippe Rameau
352 In dulci jubilo, GJ Werner K Gregor Joseph Werner 1695-1766
353 Uw Woord vergezelt mij L Mark Kuijpers
354 Stabet Mater, GM Nanino T GM Nanino
355 Nun sich der Tag geendet hat AR Max Reger 1873-1916
356 Laudate Dominum (1) L
357 God so loved the world A
358 Litany of the Passion P
359 Alles wat adem heeft
360 Regina Caeli, A. Lotti PM Antonio Lotti 1666-1740
361 Rejoice
362 Kings of orient K John Henry Hopkins 1820-1891
363
364 Gloria B Antonio Vivaldi 1678-1741
365 Hail Mary, full of grace K
366 Laudete omnes gentes
367 Nearer my God to Thee AR Sarah Fuller Flower Adams
368 Hymn to the virgin M
369 Thou knowest Lord NR Henry Purcell 1659-1695
370 The Agony N John Stainer 1840-1901
371 Mijn Herder is de Heer, Psalm 23, J Gelineau OR J Gelineau
372 Man that is born K Henry Purcell 1659-1695
373 Ave Maria, F Burgmüller M Friedrich Burgmüller 1806-1874
374 Hallelujah, GF Händel, Bewerkt P George Friederich Händel 1685-1759
375 Kyrie – Agnus B Erleane Turner
376 The Appeal of the crucified P John Stainer 1840-1901
377 Laudete nomen domini L Dr. Christopher Tye
378 Entre le boeuf et l’âne gris K André Gagnon
379 Lullay my liking K Anonymous
380 The infant King K S. Baring-Gould 1834-1924
381 Troika K
382 Messe de minuit K Marc Antoine Charpentier, 1634-1704
383 Born on a new day K John Rutter 1945
384 Baile de nadal K Catalonië
385 Heer herinner U de namen R Herman Strategier
386 The mystery of the Divine Humiliation P John Stainer 1840-1901
387 Song of the cross P Joseph M Martin, born 1959
388 The carpenter P Joseph M Martin, born 1959
389 A tree once stood P Joseph M Martin, born 1959
390 Per signum crucis P Francesco Durante 1684-1755
391 Crux fidelis G. P. da Palestrina, 1525-1594
392 Many gifts one spirit Allen Pote, born 1945
393 Veni sancte Spiritus S Calvisius 1556-1615
394 Lasst alle Gott uns loben Karl Riedel 1827-1888
395 Ecce concipies K Jacobus Handl (Gallus) 1550-1591
396 Noel nouvelet K traditional
397 Il est né, le divin enfant K R. Grosjean, 1862
398 The garden of tears P Joseph M Martin, born 1959
399 A Celtic hosanna P Joseph M Martin, born 1959
400 Come to the upper room P Joseph M Martin, born 1959
401 Consolation of the cross P Joseph M Martin, born 1959
402 Magnificat P Orlandus Lassus
403 Dixit Maria Hans Leo Hassler, 1564-1612
404 Ne timeas Maria Thomas Luis de Victoria, 1548-1611
405 Missa Festare B Wim Laseroms, born 1944
406 Lead me Lord Samuel Sebastian Wesley, 1766-1837
407 I heard the voice P Horatius Bonar, 1808-1899
408 Prepare and celebrate K Joseph M Martin, born 1959
409 From an upperroom P Joseph M Martin, born 1959
410 Tableau of sorrow P Joseph M Martin, born 1959
411 Fling wide the gates P John Stainer 1840-1901
412 Veni Jesu K M Cherubini, 1760-1842
413 Advent longing K Joseph M Martin, born 1959
414 Processional K Joseph M Martin, born 1959
415 Ein Kindlein ist uns heut geborn K Jacobus Clemens non papa, 1510-1556
416 Carols of joy and hope K Joseph M Martin, born 1959
417 Rejoice in the Lord alway K Henry Purcell 1659-1695
418 I’m dreaming of a white Christmas K Irving Berlin 1888-1989
419 Schlaft wohl P Georg Philipp Telemann 1681-1767
420 Es ist vollbracht P Johann Sebastian Bach 1685-1750
421 Pater dimitte illis P Mariano Garau, born 1952
422 Was Gott tut das ist wohlgetan P Johann Sebastian Bach 1685-1750
423 A Da Jesus an dem Kreuze stund P Johann Sebastian Bach 1685-1750
423 B Da Jesus an dem Kreuze stund P Johann Sebastian Bach 1685-1750
424 Die sieben Worte am Kreuz P Ludwig Senfl 1486-1543
425 Psalm 23 B Huijbers
426 Het lied van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch arr. Mark Kuijpers
427 God groet u, zuiv’re bloeme
428 Glory, glory halleluja
429 Jesus Child K John Rutter, born 24-09-1945
430 A Christmas Madrigal K Joseph M Martin, born 1959
431 Laudate Pueri K Giovanni Batista Pergolesi 1710-1736
432 Lullay K Karl Jenkins, born 1944
433 Healing Light (A Celtic Prayer) K Karl Jenkins, born 1944
434 God rest you merry, gentlemen K David Willcocks 1919-2015
435 Ambrosianischer Lobgesang P
436 Stabat Mater P Franz Schubert  1797-1828
437 Pieta P Joseph M Martin, born 1959
438 Stabat Mater P Zoltán Kodály  1882-1967
439 Vidit Jesum in tormentis P Karl Jenkins, born 1944
440 Salve Regina P Herman Strategier 1912-1988
441 Fair Phyllis John Farmer 1570-1601
442 Tourdion Pierre Attaingnant 1494-1551
443 Je ne lóse dire Pierre Certon 1510 of 1520 -1572
444 Als regen die de aarde drenkt
445 Daar was er eens een grote reus Albert de Klerk 1917-1998
446 Magnificat deel 3 K Vivaldi
447 Magnificat deel 9 K Vivaldi
448 Magnificat deel 5 K Vivaldi
449 Magnificat deel 4 K Vivaldi
450 Magnificat deel 7 K Vivaldi
451 Magnificat deel 2 K Vivaldi
452 Magnificat deel 1 K Vivaldi
453 Wij vieren heden K Joannes Stalpaert van der Wielen 1579-1630
454 Hark the herald angels sing K Felix Mendelssohn Bartholdy 1809-1847
455 This little babe K Benjamin Britten 1913-1976
456 Lenten meditation P Jay Althouse
457 Nunc dimittis P Charles Stanford 1852-1924
458 Laten wij dan nu begraven P
459 Ihr Töchter von Jerusalem P Rudolf Tobias 1893-1918
460 Portraits of grace P Joseph M Martin, born 1959
461 Wat ik gewild heb P H Oosterhuis, A Oomen
462 Fili quid fecisti nobis 1a pars P Tielman Sustato 1510-1570
463 Fili quid fecisti nobis 2a pars P Tielman Sustato 1510-1570
464 Bleibet hier P
465 We’ll meet again
466 Donna, Donna
467 There is no rose K Benjamin Britten 1913-1976
468 As dew in April K Benjamin Britten 1913-1976
469 Ga met God Ralph Vaughan Williams 1872-1958
470 U komt de lof toe Frits Mehrtens melodie
471 Geest die vuur en liefde zijt Mathijs P. Rijnaken
472 Deo Gratias K Benjamin Britten 1913-1976
473 Balulalow K Benjamin Britten 1913-1976
474 Huisselings Volkslied
475 Procession & 11. Recession K Benjamin Britten 1913-1976
476 Welcome Yole K Benjamin Britten 1913-1976
477 Popule Meus P Tomás Luis de Victoria 1548-1611
478 Vanuit de diepte P Floris van de Put
479 Jezus in the Garden P Joseph M Martin, born 1959
480 Het beklag van God P Bernard Huijbers
481 O Filii et Filiae P
482A Lamentations of Jeremiah P Thomas Tallis 1505-1585
482B Lamentations of Jeremiah P Thomas Tallis 1505-1585
482C Lamentations of Jeremiah P Thomas Tallis 1505-1585
483 Da pacem Domine Melchior Franck 1573-1639
484 Neem mij aan zoals ik ben John L. Bell
485 God wil een tempel bouwen uit Antwerps Liedboek 1544
486 Ave Maria M. Parkinson
487 Gott b’hüte dich Leonhard Lechner 1553-1606
488 Lied van de opstanding H. Oosterhuis A. Oomen
489 Hymne. Gij zelf, Heer, het levend brood G. Kirbye 1560-1634
490 Wij hebben voor U gebeden
491 Canon. Het woord dat ik jou geef
492 Bless the Lord my soul Taizé lied
493 Kom laat ons opgaan René van Loenen, tekst
494 The Music of Christmas K Joseph M Martin 1959-
495 Ode an die Freude Ludwig v Beethoven 1770-1827
496 Maria durch ein Dornwald ging K Udo Baake 1975-
497 All is well K Michael Smith / Wayne Kirkpatrick
498 Jezus, U bent het licht Taizé lied
499 Christe lux mundi Taizé lied
500 De Profundis Christoph Willibald Gluck 1714-1787
501 God roept de mens om weg te gaan from Chetam’s Psalmody 1718
502 Pavane Toinot Arbeau 1589
502B Een lied tot Jezus Christus
503 Ma Julieta Dama Anonymous
504 Peace Carol Arrangement: A Snyder
505 The Peace of the Earth Guatemalan folk melody, arr. John L. Bell 1949
506 Shalom Aleichem Gil Aldema 1974
507 Een lied tegen de derde wereldoorlog tekst: Huub Oosterhuis
508 Adiemus Uit: Songs of Sanctuary, Karl Jenkins
509 Vogel Tekst: Margriet Poortstra, Muziek: T Takken
510 Little Drummer Boy Katherine Kennicott Davis 1892-1980
511 Beschluß Heinrich Schütz 1585-1672
512 Cantique de Noël (2e druk) Adolphe Adam 1803-1856
513 Süßer die Glocken nie klingen arr. M. Kuijpers