Agenda jaarvergadering 2022

Aan de leden van het Huisselings Koor

 

 

Jaarvergadering 21 juni 2022

 

 

Agenda:

 

 • Opening

 

 • Verslag jaarvergadering 2021

 

 • Mededelingen (inclusief belangrijke data)

 

 • Ceciliafeest (19 november)

 

 • Digitaliseren partituren

 

 • Financieel verslag

 

 • Bestuurssamenstelling

 

 • Dirigent aan het woord

 

 • Terugblik op het afgelopen koorjaar

 

 • De toekomst van het koor

 

 • Rondvraag

 

Sluiting