Vieringen rooster

Onderstaand het vieringenrooster vanaf 1 januari t/m 31 juli  2018:

 

Zondag              07 jan.              11.00 uur           GK         in Huisseling      daarna Nieuwjaarsreceptie!

Zondag              28 jan.               11.00 uur           GK         in Huisseling

Zaterdag            03 feb.              19.00 uur           GK         in Demen

Zondag              18 febr.              11.00 uur           GK         in Huisseling      Teerdag Gilde

Zondag              04 maart           11.00 uur           Greg.    in Huisseling     

Zondag              25  maart          11.00 uur           GK         in Huisseling

Vrijdag              30 maart           20.00 uur           GK         in Huisseling      Passieconcert

Zondag              08 april              11.00 uur           GK         in Huisseling

Zondag              15 april              11.00 uur           Greg.    in Huisseling

Zondag              06 mei               11.00 uur           GK         in Huisseling

Zondag              20 mei               11.00 uur           GK         in Huisseling      Pinksteren

Zondag              03 juni               11.00 uur           Greg.    in Huisseling

Zaterdag           16 juni               19.00 uur           GK         in Deursen         onder voorbehoud

Zondag              17 juni               10.00 uur           GK         in de Radboud

Zondag              01 juli                11.00 uur           GK         in Huisseling

Zondag              22 juli                11.00 uur           GK         in Huisseling

 

Wijzigingen voorbehouden