Vieringen rooster

Het vieringenrooster 2022

Koor agenda:

Voor de lange termijn ziet de kooragenda er als volgt uit (uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen):

Zondag 6 februari: mis zingen

Zondag 6 maart: mis zingen

Vrijdag 15 april: Passieconcert

Zondag 17 april: mis zingen (Pasen)

Zondag 8 mei: mis zingen

Zondag 12 juni: mis zingen.